Päiväkoti Saksanpähkinässä leikitään ja opitaan suomeksi ja saksaksi!

 

Oulun keskustan välittömässä läheisyydessä sijaitseva yhdistyspohjainen päiväkotimme tarjoaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1-7 –vuotiaille lapsille yhdessä ryhmässä. Saksan kielen osaaminen ei ole välttämätöntä lapsen tullessa päiväkotiin, sillä lapset oppivat saksan kieltä ja kulttuuria päiväkodin eri toiminnoissa oman kiinnostuksensa pohjalta. Keskitymme toiminnassamme lasten sosiaalisten- ja osallisuuden taitojen   tukemiseen eri tavoin. Toimintatapojamme ovat lasten leikkien mahdollistaminen erilaisissa ympäristöissä, projekti- ja ilmiölähtöinen oppiminen sekä pienryhmätyöskentely Reggio Emilia -pedagogiikan toimintatapoja mukaillen.  Esiopetus järjestetään yhdessä viereisen Oulun Montessori-päiväkodin kanssa.


Päiväkodissa työskentelevät:

Varhaiskasvatuksen opettajat:

Katja Koirikivi

Anne-Mari Ollikainen

Anja Paldanius

Riikka Jokinen

Siivous- ja ruokavastaava: Anne Viitala


Tervetuloa tutustumaan!