Yleistä

Yksityinen päiväkotimme on pieni 1-7-vuotiaan lapsen kodikas ryhmä, jossa toimimme Reggio Emilia- pedagogiikkaan pohjautuvasti. Projektityöskentely, tutkimisen ja ihmettelyn kautta oppiminen, pienryhmätoiminta sekä lasten osallisuuden tukeminen ovat toimintatapojamme.  Päiväkodin toimintaa ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma ja otamme monipuolisesti huomioon laaja- alaisen oppimisen eri osa-alueet. Päiväkodissamme tarjotaan esiopetusta.

Projektien lähtökohtina ovat lasten kiinnostusten kohteet. Projekteissa painottuvat tutkiminen ja aiheen käsittely eri menetelmin sekä yhdessä tekeminen. Lapset pääsevät itse tekemään ja kokeilemaan asioita projektin aikana eri tavoin. Projektit ovat kestoltaan eri pituisia, mutta pidemmät projektit huipentuvat yli 4- vuotiaille järjestettävään yöretkeen päiväkodilla.

Päiväkotimme on kielirikasteinen päiväkoti eli toiminta tapahtuu sekä suomeksi että saksaksi. Saksan kieltä opimme leikkien, loruillen, laulaen ja arkipäivän tilanteiden kautta sekä tutustumme saksalaiseen kulttuuriin mahdollisimman monipuolisesti. Tunnelmallinen lyhtyjuhla, karnevaalit ja pääsiäispupun odotus lomittuvat sujuvasti suomalaisten juhlapyhien ja tapahtumien joukkoon.

Jokaiselle lapselle tehdään yhteistyössä vanhempien sekä lapsen itsensä kanssa lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma, joiden pohjalta ryhmän toimintaa suunnitellaan. Lapset ovat mukana päiväkodin arjen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Jokaiselle lapselle kootaan yhdessä lapsen kanssa kasvunkansiota, johon dokumentoidaan lapsen arkea. 

Tällä hetkellä päiväkodissamme on 19 lasta ja meillä työskentelee kolme suomenkielistä sekä yksi saksankielinen opettaja. Päiväkotia ylläpitää voittoa tavoittelematon tukiyhdistys, jonka kautta vanhemmat pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan päiväkodin toimintaan ja päätösten tekoon.

Päiväkodissamme lapsilla on runsaasti aikaa omille leikeille. Päiväkodissa on hyvät jakotilat pienryhmien leikkiä varten. Opettaja tarkkailee leikkitilanteita ja tarvittaessa ohjaa lapsia muodostamaan sopivan kokoisia pienryhmiä sekä tukee leikin kulkua tarvittaessa.

Liikumme paljon päiväkodin turvallisessa lähiympäristössä. Hollihaan puisto mahdollistaa monipuolisen liikkumisen ja samalla turvallisen kulkuyhteyden Oulun keskustan retkikohteisiin kuten teatteriin, kirjastoon ja eri tapahtumiin. Retkeilemme paljon, käymme viikottain jumpassa Oulun urheilutalolla ja teemme yhteistyötä muun muassa Oulun yliopiston varhaiskasvatuslaitoksen kanssa. 

Käymme myös joka viikko yli 4- vuotiaiden kanssa Metsämörriretkellä omassa kotimetsässämme. Jokainen lapsi pakkaa mukaan reppunsa ja laittaa saappaat jalkaansa sekä pukeutuu sään mukaan. Jokaiseen retkeen kuuluvat omat mörrileikit ja -tehtävät, ja aina opitaan jotain uutta ja mielenkiintoista! Metsämörritoiminnan tarkoitus on saada lapset liikkumaan ja tutustumaan luontoon sekä mahdollistaa luonteva kanssakäyminen oman ympäristön kanssa. Tavoitteena on kiireettömyys ja luonnossa liikkuminen, oppiminen tutkimalla ja kokeilemalla sekä leikin avulla. Myönteisten kokemusten kautta lapset oppivat rakastamaan ja kunnioittamaan luontoa ja ympäristöä. Itse metsämörri on satuhahmo, metsässä asuva rauhaa rakastava peikko. Hänen avullaan lapset saavat tietoa eläimistä ja kasveista, oppivat metsämörrilauluja ja -leikkejä sekä kuulevat tarinoita. Kolmevuotiaille järjestetään kerran kuukaudessa oma Nuppusretki, jossa tutustutaan päiväkodin lähiympäristön luontoon leppäkerttuystävän kanssa. 

Über uns

Unser privater Kindergarten ist gemütlich klein. In dieser warmen Atmosphäre können unsere 18 Kinder im Alter von 1 bis 7 Jahren gemeinsam spielen und voneinander lernen. Die meisten von ihnen sind finnischsprachig, aber einige auch zweisprachig. Die Gruppe wird von zwei finnisch- und einer deutschsprachigen Erzieherin betreut. Die bilinguale Einrichtung wurde 1970 gegründet und wird durch einen Elternvorstand unterstützt. Alle Eltern können an Tätigkeiten und Beschlüssen, die den Kindergarten betreffen, teilnehmen und mitwirken.

Der Kindergarten arbeitet mit dem Plan zur frühkindlichen Bildung. Für jedes Kind wird in Zusammenarbeit mit den Eltern ein eigener Plan erstellt, der auf den Gruppenaktivitäten basiert. Dabei werden die Kinder in die Planung, Durchführung und Auswertung mit einbezogen. Für jedes Kind wird gemeinsam mit ihm ein Ordner gestaltet, in dem die Kindergartenzeit des Kindes dokumentiert wird. Für die VorschülerInnen bietet der Kindergarten Vorschulunterricht an.

Das Finnische spielt in unserem Kindergarten natürlich die wichtigste Rolle. Die deutsche Sprache und die Kultur Deutschlands lernen die Kinder durch vielfältige Spiele, Reime und Lieder kennen. Weiterhin erleben die Kinder die deutsche Sprache in Alltagssituationen. Neben den finnischen Feiertagen feiern wir zusätzlich einige deutsche, wie z. B. Karneval, St. Martin samt Laternenumzug und zu Ostern erwarten wir den Osterhasen. Der spannende Höhepunkt im Kindergartenhalbjahr ist die Übernachtung im Kindergarten, an der alle Kinder, die älter als vier Jahre sind, teilnehmen können. Diese Nachtreise steht immer unter einem bestimmten Thema. Im aktuellen Kindergartenjahr sind diese Themen beispielsweise „Agenten / Detektive / Spione“ und „Pippi Langstrumpf“.

In unserem Kindergarten wird den Kindern viel Zeit für das eigene Spiel gegeben. Die Aufteilung der Räume bietet gute Möglichkeiten für Spiele in kleinen Gruppen. Die Erzieherinnen beobachten die Spielsituationen sehr genau und greifen, wenn nötig, unterstützend in das Spielgeschehen ein, was auch bedeuten kann, dass für die Kinder eine besser passende Kleingruppe bzw. ein anderes Spiel gefunden wird.

Außerdem unternehmen wir regelmäßig Ausflüge zu näheren und ferneren Zielen und bewegen uns viel draußen und auch drinnen, wie zum Beispiel beim wöchentlichen Turnen. Einmal in der Woche gehen wir mit den über vierjährigen Kindern zu unserem Metsämörriwald. Auf dem Rücken tragen wir unsere Rücksäcke, an den Füssen Gummistiefel und ansonsten zum Wetter passende Kleidung. Der Rucksack ist besonders wichtig, darin darf jedes Kind seine Wasserflasche, eine Sitzunterlage und ein kleines Picknick mitnehmen! Zu jedem Ausflug gehören Metsämörrispiele, -lieder und -aufgaben und wir lernen immer wieder etwas Neues! Bei Metsämörri (deutsch: Waldmulle) geht es darum, den Kindern einen spielerischen Umgang mit der Natur zu ermöglichen. Metsämörri selber ist eine fiktionale Figur, die im Wald lebt. Durch seine Geschichten, Lieder, Spiele und beim Studieren von Tieren und Pflanzen hilft er den Kindern die Liebe zur Natur zu finden. Die dreijährigen Kinder brechen einmal im Monat zur Nuppusretki (deutsch: Knospenausflug) auf, wobei sie die Umgebung des Kindergartens erkunden und mit Maija, dem Marienkäfer, die Natur kennen lernen.